Подключиться

Saima’дан жеке ҮЙ КИНОТЕАТРЫҢ менен тѳмѳнкүлѳрдѳн ырахат ал:

  • Start’тан премьерага чейин эле эӊ мыкты сериалдардын жаӊы сериялары
  • О!Кино’дон актуалдуу киноленталардын дайыма жаӊыланып туруусу менен ар түрдүү табиттеги 10 000ден ашуун фильмдер, мультфильмдер жана шоулар
  • AMEDIATEKA’дан сапаттуу үн коштоосунда оригиналдуу же субтитрлер менен эксклюзивдүү сериалдар

Жана эч кандай жарнама жок!amediateka logo

• AMEDIATEKA – сапаттуу үн коштоосу, субтитрлери жана оригиналдуу контенттери бар HBO, Showtime, CBS, Sky, LIONSGATE, BBC студияларынан эксклюзивдүү контенттин кеӊири ассортиментин тартуулаган популярдуу видеосервис. Дээрлик бардык жаӊы фильмдер, ѳзгѳчѳ хиттер кѳрсѳтүү старт алган алгачкы күндѳрдѳ эле сервиске чыгат.

Абоненттик тѳлѳм — айына 200 сом
Наркы салыктарды эске алуу менен кѳрсѳтүлгѳн.
Кызмат алдын ала тѳлѳм шарттарында кѳрсѳтүлѳт.

Тѳлѳнгѳн мезгил бир календардык айды түзѳт.

start img

• START –кѳпчүлүгү телевидениеде премьералык кѳрсѳтүүдѳн мурда бул кинотеатрда чыккан укмуштуудай кѳп сериалдар. Эӊ башкысы – контент толугу менен мыйзамдуу, мыкты сапатта жана балдар аудиториясы үчүн коопсуз экенинде. Видеосерверде эч кандай жарнама кѳрсѳтүлбѳйт жана жадатма терезечелер чыга бербейт, ошондой эле бир нече жеке профиль түзүп койсо да болот.

Абоненттик тѳлѳм — айына 100 сом
Наркы салыктарды эске алуу менен кѳрсѳтүлгѳн.
Кызмат алдын ала тѳлѳм шарттарында кѳрсѳтүлѳт.

Тѳлѳнгѳн мезгил бир календардык айды түзѳт.

О!Кино logo

• О!Кино – актуалдуу контенттин дайыма жаӊыланып туруусу менен 10 000ден ашуун фильмди эркин жана жарнамасыз кѳрүү мүмкүндүгү. Бул видеосервистеги контент ар түрдүү аудиторияга багытталган. Сурдокотормо (жесттер менен которуу) жана тифлокомментарийлер (фильмдин визуалдуу образдарын сѳз менен сүрѳттѳѳ) менен дагы телеберүүлѳр бар.

Абоненттик тѳлѳм — айына 100 сом
Наркы салыктарды эске алуу менен кѳрсѳтүлгѳн.
Кызмат алдын ала тѳлѳм шарттарында кѳрсѳтүлѳт.

Тѳлѳнгѳн мезгил бир календардык айды түзѳт.

Оставьте заявку на подключение

Заявка на подключение

Бардык талаалар толтурулган эмес

Кызматты танда :
close icon