Подключиться

Бош орундар | Кыргызстандагы Saima Telecom интернет провайдери

Жумуш орундары - Оптикалык кабелдин монтаждоочусу

Оптикалык кабелдин монтаждоочусу

SAIMA TELECOM компаниясы монтаждоочуларын ѳзүнүн командасына чакырат.

БИЗ ЭМНЕНИ СУНУШТАЙБЫЗ:

 • Расмий жолжоболоштуруу;
 • Кечиктирүүсүз туруктуу эмгек акы (25 000 - 45 000 сом);
 • Күйүүчү майды компенсациялоо;
 • Автоунаанын амортизациясы үчүн кошумча тѳлѳм;
 • Корпоративдик уюлдук байланыш;
 • Кесиптик жогорулоо үчүн мүмкүнчүлүктѳр.

ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ КОЮЛГАН ТАЛАПТАР:

 • Техникалык билим: атайы орто, бүтѳ элек жогорку, жогорку билим;
 • Кабель менен иштѳѳ тажрыйбасы 1 жылдан кем эмес;
 • Кабелдик линияларды монтаждоонун талаптарын билүү;
 • Gpon-технологиясы боюнча иштѳѳ тажрыйбасы (артыкчылык катары);
 • Түйүндѳрдүн түзүлүш принциптерин түшүнүү;
 • Дисциплиндүүлүк жана команданын ичинде иштѳѳ жѳндѳмдүүлүгү.

МИЛДЕТТЕРИ:

 • Кабель орнотуу жана демонтажы;
 • Оптикалык булаларды ширетүү жана ѳлчѳѳ;
 • Түйүндѳгү бузулууларды жоюу.

Резюмеӊизди v.maevskaya@saimatelecom.kg дарегине жѳнѳтѳ аласыз.
Сураныч, резюмеде ѳзүӊүз жашаган калктуу пунктту жана айдоочулук тажрыйбаӊыздын ѳзгѳчѳлүктѳрүн (күбѳлүктүн категориясын, автоунаанын бар же жок экенин, автоунаанын маркасын жана сарптоосун) кѳрсѳтүӊүз.


Силерде иштегим келет

Сураныч, бардык тилкелерди толтуруӊуз:

Бул талаа толтуруу үчүн милдеттүү
Бул талаа толтуруу үчүн милдеттүү
Иш тажрыйбасы (кыскача)
Ката e-mail киргизилген
Бул талаа толтуруу үчүн милдеттүү
Мындай типтеги файлды жүктөөгө тыюу салынган
Оставьте заявку на подключение

Заявка на подключение

Бардык талаалар толтурулган эмес

Кызматты танда :
close icon