Подключиться

Бош орундар | Кыргызстандагы Saima Telecom интернет провайдери

Жумуш орундары - BackOffice адиси

BackOffice адиси
Биздин командабызга BackOffice адиси талап кылынат 

Иштөө шарттары:
✅ КР ЭК ылайык жумушка орношуу;
✅ Кезектешме иштөө графиги;
✅ Кеңсе шаардын борборунда;
✅ Мыкты жамаат, кызыктуу жана динамикалуу жумуш;
✅ Карьералык өсүү үчүн мүмкүнчүлүк бар;

Талаптар: 
- Экономика, телекоммуникация жана башка байланыштуу тармактарда жогорку же орто-кесиптик билим; 
- Телекоммуникация, банк системасы чөйрөсүндө иш тажрыйбасы – сатуу, тейлөө, кардарлар базасы менен иш алып баруу – 3-6 ай; 
- Натыйжага багытталуу, өнүгүүгө умтулуу, активдүүлүк, энергиялуулук, оперативдүүлүк, мамилечилдик; 
- Уюшкандык, тутумдуулук, тартиптүүлүк жана документтер менен иштөөдө жыйнактык. 
- ПК, MS Office топтомун мыкты билүү, кеңсе техникасы менен иштөө көндүмдөрү, Excel программасын билүү – орто деңгээлден жогору; 

 Милдеттери: 
- Кардарлар базасын тейлөө процедурасын Компаниянын ченемдик документтеринде белгиленген операциялардын тизмесине, кызматтардын тизмесине жана аларды көрсөтүү эрежелерине ылайык аткаруу; 
- Абоненттик келишимдерди адистештирилген программалык тутумга киргизүү; 
- Абоненттик келишимдерди; жазуу жүзүндөгү кайрылууларды (арыздарды) каттоо, топтоо жана сактоо (түпнускаларын жана электрондук (сканерленген) варианттарын) иштерин аткаруу; 
- Бизнес-процесстерди оптималдаштыруу боюнча иш-аракеттер; 
- Бөлүмдүн функционалына ылайык отчёттуулук ж.б. жүргүзүү. 

Кызыккан талапкерлер резюмелерин v.maevskaya@saimatelecom.kg, n.amanidinova@saimatelecom.kg даректерине жибере алышат.

Силерде иштегим келет

Сураныч, бардык тилкелерди толтуруӊуз:

Бул талаа толтуруу үчүн милдеттүү
Бул талаа толтуруу үчүн милдеттүү
Иш тажрыйбасы (кыскача)
Ката e-mail киргизилген
Бул талаа толтуруу үчүн милдеттүү
Мындай типтеги файлды жүктөөгө тыюу салынган
Оставьте заявку на подключение

Заявка на подключение

Бардык талаалар толтурулган эмес

Кызматты танда :
close icon