Подключиться

Тарифы

SAIMA 100
Мбит/с КҮЙГҮЗ

 • KG - 100 Мбит/с чейин
 • Дүйнө - 100 Мбит/с чейин
Айына    1250 c

SAIMA 60
Мбит/с КҮЙГҮЗ

 • KG - 100 Мбит/с чейин
 • Дүйнө - 60 Мбит/с чейин
Айына    850 c

SAIMA 100 + O!TV
+O!КИНО + START КҮЙГҮЗ

Описание для анонса

 • Дүйнө 100
  Мбит/с чейин
 • 200+ канал
 • YouTube ТВде
 • Онлайн кинотеатры
  O!Кино, START
Айына    1280 c

SAIMA 60 + O!TV
КҮЙГҮЗ

Описание для анонса

 • Дүйнө 60
  Мбит/с чейин
 • 200+ канал
 • YouTube ТВде
Айына    890 c
Интернет

SAIMA 100
Мбит/с КҮЙГҮЗ

 • KG - 100 Мбит/с
  чейин
 • Дүйнө - 100 Мбит/с
  чейин
Айына    1250 c

SAIMA 60
Мбит/с КҮЙГҮЗ

 • KG - 100 Мбит/с
  чейин
 • Дүйнө - 60 Мбит/с
  чейин
Айына    850 c
Интернет + ТВ

SAIMA 100 + O!TV
+O!КИНО + START КҮЙГҮЗ

Описание для анонса

 • KG - 100 Мбит/с чейин
 • Дүйнө - 100 Мбит/с чейин
 • 200+ ТВ-канал
 • Да
 • Да
Айына 1280 c

SAIMA 60 + O!TV
КҮЙГҮЗ

Описание для анонса

 • KG - 100 Мбит/с чейин
 • Дүйнө - 60 Мбит/с чейин
 • 200+ ТВ-канал
 • Да
Айына 890 c
Ѳтүнмѳнү жолжоболоштуруу үчүн бардык бош жерлерди толтуруӊуз. Биз Сиз менен жакын арада байланышабыз.

1 Баалар салыктар эсепке алынып кѳрсѳтүлгѳн.
2. Тарифтик пландар жеке жактарды кошуу үчүн гана жеткиликтүү.
3. Эгерде сиздин телевизордо SMART TV функциясы жок болсо, анда телевидениени кошуу үчүн кошумча жабдуу талап кылынат.
4. Милянфан а., Ивановка а., Александровка а. үчүн тарифтик пландар сайтта кѳрсѳтүлгѳндѳрдѳн айырмаланышы мүмкүн.
5. Тарифтик топтом боюнча байланыш кызматтары алдын ала тѳлѳм шарттарында кѳрсѳтүлѳт. Тарифтик пландын тѳлѳнгѳн мезгили бир календардык айды түзѳт.
6. Кошуунун баасы кошуу үчүн аракеттеги тариф боюнча индивидуалдуу тартипте эсептелип чыгат.
7. Абоненттик тѳлѳмдү алуу үчүн ѳздүк эсептеги же тѳлѳнгѳн акча каражаттары жетишсиз болгон учурда, тарифтик пландын алкагында Интернет колдонуу мүмкүндүгү берилбейт.
8. Тарифтик планды бир гана «Интернет» кызматын камтыган архивдик тарифтик пландардан актуалдуу «Saima+ күйгүз», ошондой эле «Saima+ күйгүз» топтомуна кирген тарифтик пландарга алмаштырууну Компаниянын сайтындагы Жеке кабинеттен, «Мой О!» тиркемесинен жана Компаниянын кеӊсесинен ишке ашыруу мүмкүн.
9. Кымбатыраак тарифтен ѳтүүнүн баасы — 100 сом, арзаныраактардан ѳтүү — акысыз.

Оставьте заявку на подключение

Заявка на подключение

Бардык талаалар толтурулган эмес

Кызматты танда :
close icon