Подключиться

Жаӊылыктар

«Санаасыз бир жыл+» - акциясы

«Санаасыз бир жыл+» - акциясы

Көптөгөн өтүнүчтөр боюнча, биз сиздер үчүн «Санаасыз бир жыл+» акциясын баштадык!

Жылына - 5999 сом
Бир жолу төлөп, бир жыл интернетти колдон!
Учурду колдон чыгарба!
5990 сом төлөп, бир жыл бою чексиз ылдамдыктагы интернетти колдон!

«Санаасын бир жыл+» акциясынын шарттары:
  • Алдын-ала төлөнгөн мезгил – 360 күн
  • Ылдамдык – чектөөсүз
  • Мезгил үчүн абоненттик төлөм – 5990 сом
  • Трафиктин чектөөсүз ылдамдыктагы максималдык көлөмү – айына 300 Гб
  • Лимитке жеткенден кийинки ылдамдык – 512 кб/с чейин
  • 512 кб/с чейин ылдамдыктагы сунушталган трафиктин көлөмү – чектөөсүз
  • Сатыкта 2019-жылдын 30-сентябрына чейин
Интернетке жеткиликтүүлүктүн максималдуу ылдамдыгы, тармактын техникалык мүмкүнчүлүктөрү менен гана чектелет.
*Башка тарифтик пландардан өтүү, акция аракеттеги мезгилде жана баланста 6190 сом болгон шартта мүмкүн: 200 сом (өтүү наркы) + эсептешүү мезгили үчүн алдын-ала төлөмдүн суммасы.
Оставьте заявку на подключение

Заявка на подключение

Бардык талаалар толтурулган эмес

Кызматты танда :
close icon