Подключиться

Жаӊылыктар

Динамикалык жана статикалык IP-адрестер

Динамикалык жана статикалык IP-адрестер

2013-жылдын 23-январынан баштап "SAIMA TELECOM" LTE технологиясын колдонуу менен «Чексиз» тобунун тарифтик пландарында динамикалык IP-даректерди (Компаниянын тарифтик саясатынын шарттарына ылайык) берүүгө өтүүдө. «Чексиз» тобунун тарифтик пландарындагы статикалык IP-даректер кошумча тарифтик шарттарда берилет. Динамикалык IP даректерге өтүү 23.01.13төн 31.01.13кө чейинки мезгилде жүргүзүлөт.
Оставьте заявку на подключение

Заявка на подключение

Бардык талаалар толтурулган эмес

Кызматты танда :
close icon