Подключиться

Жаӊылыктар

Жаңы «Сенин күнүң» кызматы

Жаңы «Сенин күнүң» кызматы

Балансыңыз түгөндү, бирок эсебиңизде акча калдыбы?
Шашылыш Интернетке кириш керек болуп жатабы?
«Сенин күнүң» — эсептик мезгили аяктап, бирок эсебинде айлык абоненттик төлөмгө жетпей турган сумма калып калган абоненттер үчүн идеалдуу чечим. Бул кызмат менен абонент жумушун үзгүлтүккө учуратпай улантып, Интернетти колдонгон күн үчүн гана төлөп коёт.

Абоненттик төлөм, сом

«Сенин күнүң» кызматынын жарамдуулук мезгили

Интернетке кирүү ылдамдыгы
50
24 саат
2 Мбит/с чейин

Эскертүү:
• «Сенин күнүң» кызматын Абоненттер биринчи жолу негизги ТПны алгачкы эки ай колдонгондон кийин гана активдештире алышат.
• Эгерде Абонент мурда «Ишеним кредити» кызматын колдонгон болсо, эсептик мезгил аяктагандан кийин «Сенин күнүң» кызматын активдештире албайт.
Оставьте заявку на подключение

Заявка на подключение

Бардык талаалар толтурулган эмес

Кызматты танда :
close icon