Подключиться

Жаӊылыктар

Жаңы топтомдук тарифтик пландар

Жаңы топтомдук тарифтик пландар

2013-жылдын 28-январынан баштап Saima4Gге кошулууну каалаган ар бир киши 30 күнгө LTE модемди, SIM-картаны жана чексиз тарифти (Плюс тарифтик линиясынан) камтыган жаңы комплекттерди сатып ала алат.

 Huawei E3276 LTE модеми бар комплекттер:
 6 100 с. - Huawei E3276 LTE модеми, SIM карта, 30 күнгө Basic PLUS тарифи.
 6 300 с. - Huawei E3276 LTE модеми, SIM карта, 30 күнгө Active PLUS тарифи.
 6 900 с. - Huawei E3276 LTE модеми, SIM карта, 30 күнгө Comfort PLUS тарифи.
 8 000 с. - Huawei E3276 LTE модеми, SIM карта, 30 күнгө Status PLUS тарифи.


 Sierra Wireless 320 U LTE модеми бар комплекттер:
 4 900 с. - Sierra Wireless 320 U LTE модеми, SIM карта, 30 күнгө Basic PLUS тарифи.
 5 100 с. - Sierra Wireless 320 U LTE модем, SIM карта, 30 күнгө Active PLUS тарифи.
 5 700 с. — Sierra Wireless 320 U LTE модеми, SIM карта, 30 күнгө Comfort PLUS тарифи.
 6 800 с. — Sierra Wireless 320 U LTE модеми, SIM карта, 30 күнгө Status PLUS тарифи.
Оставьте заявку на подключение

Заявка на подключение

Бардык талаалар толтурулган эмес

Кызматты танда :
close icon