Подключиться

Жаӊылыктар

Жаңы телеканал!

Жаңы телеканал!

Урматтуу абоненттер, сиздерге
жаңы «Curiosity» телеканалы кошулганын кубануу менен билдиребиз!
 «Curiosity» телеканалы абоненттерибизге « Saima күйгүз +O!TV» линейкасынын тарифтик пландарында 200дөн ашуун телеканалды камтыган Премиум+ топтомунан жеткиликтүү. 

Curiosity - бул дүйнөнүн алдыңкы студияларынын илимий-популярдуу фильмдери менен сериалдарынын жалпыга белгилүү бренди. Илимий ачылыштардын табышмактуу дүйнөсүнө саякатка даяр туруңуз. Миң жылдык сырлардын жана байыркы цивилизациялардын атмосферасына чөмүлүңүз. Дүйнө жүзүнүн өзгөрүүсүнүн жана тарыхтын жаралышынын күбөсү болуңуз.
Оставьте заявку на подключение

Заявка на подключение

Бардык талаалар толтурулган эмес

Кызматты танда :
close icon