Подключиться

Жаӊылыктар

Номерди сактоо

Номерди сактоо

SIM-карталардын иштөө мөөнөтүн сактоо максатында 29.07.2019-ж. компания "Номерди сактоо" опциясын киргизди.

Эгерде Абонент өзү тандап алган Тарифтик планга ылайык белгиленген абоненттик төлөмдүн өлчөмүндө өздүк эсебин толуктаган учурдан тартып 60 календардык күндүн ичинде SIM-картаны активдештирбесе, анда 61-календардык күнү SIM-карта жана "Номерди сактоо" опциясы күчүнө кирет. Компания күн сайын Абоненттин өздүк эсебинен 50 сом өлчөмүндөгү акча каражаттарын эсептен ала баштайт. Баланс 0гө жеткенде кызмат өчүрүлөт жана акыркы төлөмдөн кийин 181 календардык күндө SIM-карта күйүп кетет.
Оставьте заявку на подключение

Заявка на подключение

Бардык талаалар толтурулган эмес

Кызматты танда :
close icon