Подключиться

Жаӊылыктар

«Твой день!» кызматы

«Твой день!» кызматы

Урматтуу достор!

Интернет 1 күнгө гана керек болсо эмне кылуу керек?
Албетте, "Сенин күнүң" кызматын кошуш керек!

Кызматта болгон өзгөрүүлөр менен сиздерди кубантууга шашабыз:
  • Трафиктин көлөмү 15 ГБ чейин жогорулатылды, ал эми баасы 50 сомго арзандады!
  • Эми зымсыз байланышты колдонуу ого бетер пайдалуу жана жөнөкөй болуп калат!
Оставьте заявку на подключение

Заявка на подключение

Бардык талаалар толтурулган эмес

Кызматты танда :
close icon